Pomáhame klientom realizovať sny o bývaní, investovaní a dôchodku.

             +421 905 159 129     maria.rusnakova@afinadvice.sk

7 DÔLEŽITÝCH TIPOV, ABY SA VYBAVOVANIE HYPOTÉKY NESTALO NOČNOU MOROU

Plánujete kúpiť byt, stavať dom? A ste si istý, že myslíte naozaj na všetko?
Nenechajte nič na náhodu a stiahnite si ZDARMA zoznam vecí, na ktoré nesmiete počas vybavovania hypotéky zabudnúť.

Kam investovať?

18. 05. 2017
Ľudia oddávna hľadali spôsoby ako svoje peniaze dobre zhodnotiť a získať, aj keď z mála, viac. S myšlienkou vyzbierať peniaze od drobných investorov prišiel v roku 1774 Abraham van Ketwich, ktorý založil prvý investičný fond.

Drobní investori mali možnosť podieľať sa na zisku a stratách z  vládnych dlhopisov, z plantáži v Západnej Indii. Deň jeho narodenia, 19. apríl, je Svetovým dňom investičných fondov.
 

Kolektívne investovanie – investovanie do podielových fondov

Správcovské spoločnosti vyberajú peniaze od drobných investorov s cieľom ich zhodnotenia.  Majú vytvorené podielové fondy, do ktorých investujú svoje peniaze klienti - investori. Každý fond má vypracovaný štatút fondu, ktorý určuje, kam môže správca fondu investovať vyzbierané peniaze. 

Nad dodržiavaním štatútu fondu dohliada ako kontrolór depozitár – banka, ktorá koná v záujme investorov - podielnikov. K jej ďalším činnostiam depozitára patrí aj vedenie účtov správcovskej spoločnosti a  fondov,  úschova cenných papierov.
 

Čo ak prídem o peniaze?

Najčastejšia otázka klientov.

Zásada pri investovaní do podielových fondov a nielen pri nich je rozdeľovanie – diverzifikácia. Už samotní správcovia fondu nedávajú všetko do jedného košíka. V jednom podielovom fonde je nakúpených 100-200 akcií rôznych spoločností. Štatút podielového fondu určuje zameranie fondu a následne nákup jednotlivých titulov. Z jednej spoločnosti nemôže byť v jednom podielovom fonde nakúpených viac ako 5 % majetku fondu.

Činnosť podielového fondu kontroluje NBS, ktorá zároveň schvaľuje aj jeho štatút.  Podielový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok fondu je oddelený od majetku správcovskej spoločnosti.
 

Garančný fond

Na vyplácanie nedostupného klientskeho majetku je od novembra 2002 zriadený garančný fond, do ktorého prispievajú obchodníci s cennými papiermi, pobočky obchodníkov s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a pobočky zahraničných správcovských spoločností. Fond poskytuje náhradu do výšky 50.000 € z majetku klienta.
 

Výnosnosť fondov

Zhodnotenie peňazí závisí od typu fondu. Zhodnotenie v akciových fondoch je samozrejme vyššie ako v dlhopisových, či peňažných fondov.


Základné typy fondov:

  • Akciové
  • Dlhopisové
  • Peňažné
plusy a minusy investovania-min.png Tabuľka: Zhodnotenie peňazí investovaných do fondov


Ďalšie typy fondov

Existujú aj fondy zamerané na región, krajinu, globálne fondy, fondy zamerané napr. na ekonomiku, financie, zdravotníctvo, technológie, fondy fondov (klient investujete svoje peniaze do jedného podielového fondu a ten nakupuje podiely iných fondov, znižuje sa tým riziko investovania pri poklese)  a garantované fondy (ktoré obmedzujú maximálnu možnú stratu z investície).

Zameranie a rozmanitosť fondov je veľmi veľká.
 

Prečo investovať?

Pri každej činnosti a tak aj pri investovaní peňazí je stále dôležitá otázka: „ Prečo chcete  investovať?“ Chcete sporiť na dôchodok, deťom, na kúpu bytu? Najlepšie možnosti pravidelného sporenia ponúkajú práve podielové fondy.

Viac informácií k sporeniu do fondov nájdete TU.


Poplatky

Nákup každého investičného nástroja niečo stojí. Výška poplatku tiež určuje výnosnosť vašej investície. Aké sú poplatky pri investovaní sa dozviete v pokračovaní článku.

pf 2019.jpg
Kto Vám radí
rusnakova.jpg

Mária Rusnáková

riaditeľ, finančný expert

+421 905 159 129

Finanční experti

Anna Hyková

+421 905 725 388

Anna Pižemová

+421 905 112 229

Slavomír Králik

+421 903 314 694

Kontaktujte nás

LYONESS na web.png

 7 DÔLEŽITÝCH TIPOV,
ABY SA VYBAVOVANIE HYPOTÉKY
NESTALO NOČNOU MOROU
 

7 DÔLEŽITÝCH TIPOV, ABY SA VYBAVOVANIE HYPOTÉKY NESTALO NOČNOU MOROU

Plánujete kúpiť byt, stavať dom? A ste si istý, že myslíte naozaj na všetko?
Nenechajte nič na náhodu a stiahnite si ZDARMA zoznam vecí, na ktoré nesmiete počas vybavovania hypotéky zabudnúť.