Pomáhame klientom realizovať sny o bývaní, investovaní a dôchodku.

             +421 905 159 129     maria.rusnakova@afinadvice.sk

7 DÔLEŽITÝCH TIPOV, ABY SA VYBAVOVANIE HYPOTÉKY NESTALO NOČNOU MOROU

Plánujete kúpiť byt, stavať dom? A ste si istý, že myslíte naozaj na všetko?
Nenechajte nič na náhodu a stiahnite si ZDARMA zoznam vecí, na ktoré nesmiete počas vybavovania hypotéky zabudnúť.

Ako nepreplatiť na poplatkoch

01. 06. 2017

Nákup každého investičného nástroja niečo stojí. Výška poplatku tiež ovplyvňuje výšku výnosu vašej investície.

Akým poplatkom sa nevyhnete?

Poplatky, ktoré musíte zaplatiť pri investovaní do podielových fondov:

 

1. Vstupný poplatok

Výška tohto poplatku závisí od výšky investovanej sumy, pohybuje sa od 1 % do 5 %.

Pri sporivom programe sa tento vstupný poplatok počíta z cieľovej sumy.
 

Mesačný vklad x počet rokov sporenia = cieľová suma
 

Platí pravidlo: „čím je vyššia suma investovania, vyššia cieľová suma, dlhšia doba sporenia tým je nižší poplatok“.

Tento vstupný poplatok pri sporivom programe je možné vyrovnať jednorázovo alebo počas prvého roku sporenia.

V prvom roku sporenia platím sumu na investovanie + vstupný poplatok.

 

Napr.: Otváram si program sporenia na 10 rokov, pri výške mesačnej investície 100 €.

10 x 12 x 100 = 12 000 € je výška mojej cieľovej sumy

Jednorázový vstupný poplatok je vo výške 3,5 % t.j. 420 €

Rozložený vstupný poplatok je vo výške 4 % t.j. 480 : 12 = 40 €

Prvý rok platím za výšku investície 100 € a za poplatok 40 €, t.j. celkovo 140 €.

 

2. Priebežný poplatok – odplata za správu

O tento poplatok sú výnosy podielových fondov už očistené, vo výnose fondu ho nevidíme, ale má veľký vplyv na jeho konečnom zhodnotení. Platí sa priebežne z priemernej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. (Čistá hodnota majetku predstavuje hodnotu všetkých aktív vo vlastníctve podielového fondu k danému dátumu mínus záväzky fondu.)

Výška poplatku je od 1 % do 3 % z hodnoty čistého majetku vo fonde a pokrýva všetky náklady spoločnosti so správou, riadením fondu.

Skrytým poplatkom je aj poplatok za správu depozitára fondov.

Depozitárom podielového fondu na Slovensku môže byť len banka s povolením správy a úschovy investičných nástrojov.

Depozitár vedie účty fondu, kontroluje či správca správne nakladá s finančnými prostriedkami podielnikov, či dodržuje štatút fondu.

Výška poplatku depozitára činí desatiny percenta z čistej hodnoty majetku vo fonde.

 

3. Transakčné poplatky - poplatky za nákup, predaj podielov, konverziu (zmenu meny),...

Pri investovaní cez spoločnosti, ktoré nezastupujú len jednu správcovskú spoločnosť máte obrovské možnosti výberu fondov.

Výška týchto poplatkov je v spoločnosti European Investment Centre, o.c.p., a.s. (EIC) 0,2 % pri dlhopisových fondoch a  0,3 % z investovanej sumy pri akciových fondoch.

V sporivom programe spoločnosti EIC je možné nastaviť 2 fázy:

  1. akulumačnú fázu sporenia, v ktorej investujete do výnosnejších aktív,
  2. stabilizačnú fázu sporenia, v ktorej sa investícia postupne presúva do bezpečnejších aktivít.

Ako funguje akumulačná a stabilizačná fáza TU.
 

4. Výstupné poplatky

Tieto poplatky si správcovské spoločnosti neúčtujú.

 

Čoho  sa vyvarovať pri investovaní? Odpovede nájdete TU.

pf 2019.jpg
Kto Vám radí
rusnakova.jpg

Mária Rusnáková

riaditeľ, finančný expert

+421 905 159 129

Finanční experti

Anna Hyková

+421 905 725 388

Anna Pižemová

+421 905 112 229

Slavomír Králik

+421 903 314 694

Kontaktujte nás

LYONESS na web.png

 7 DÔLEŽITÝCH TIPOV,
ABY SA VYBAVOVANIE HYPOTÉKY
NESTALO NOČNOU MOROU
 

7 DÔLEŽITÝCH TIPOV, ABY SA VYBAVOVANIE HYPOTÉKY NESTALO NOČNOU MOROU

Plánujete kúpiť byt, stavať dom? A ste si istý, že myslíte naozaj na všetko?
Nenechajte nič na náhodu a stiahnite si ZDARMA zoznam vecí, na ktoré nesmiete počas vybavovania hypotéky zabudnúť.